PÄIJÄTMEDIA SIVUSTO

Yhteisön sivusto, jonka olen suunnitellut ja tuottanut ja jota ylläpidän. Sivuston tarkoitus on tuoda esille yhteisöön kuuluvia blogeja sekä paikallisia yrityksiä ja tapahtumia ja tuoda Päijät-Hämettä esiin positiivisessa valossa.

Esimerkkejä yhteisön nettisivuille kirjoittamistani teksteistä ja luomistani sivuista. Lähde: paijatmedia.com